समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक क्यालेन्डर ७९-८० 06/01/2023 - 16:43 PDF icon calendar 2080.pdf
विविध पाठ्यक्रम ७९-८० 08/11/2022 - 16:01 PDF icon अ.हे.व. पाठ्यक्रम, PDF icon अ.न.मी. पाठ्यक्रम, PDF icon रोजगार सहायक पाठ्याक्रम, PDF icon फिल्ड सहायक पाठ्याक्रम
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको फारम २०७८/०७९ 02/21/2022 - 16:33 PDF icon बेरोजगार सूचिकृत दर्ता फारम.pdf
Invitation for Bids:- Construction of Administrative Building of Mikwakhola Rural Municipality २०७८/०७९ 02/09/2022 - 11:36 PDF icon Invitation for Bids.pdf
रोजगार संयोजक, सव-इन्जिनियर र अ.हे.ब पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०७८/०७९ 01/31/2022 - 13:30 PDF icon नतिजा प्रकाशन.pdf
मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना २०७८/०७९ 12/01/2021 - 14:26
Invitation for Bids (Construction of Ward No.2 Office Building) २०७८/०७९ 11/24/2021 - 12:32
आ. व. २०७७/०७८ को रकम भुक्तानि सम्बन्धि सुचना ७७/७८ 07/01/2021 - 21:10 PDF icon आ. व. २०७७-७८ को रकम भुक्तानी सम्बन्धमा.pdf
हे.अ., अ.न.मि., अ.हे.ब र ल्याब टेक्निसियन सेवा करार सम्बन्धि सुचना ७६/७७ 02/29/2020 - 14:16 PDF icon health pdf1.pdf, PDF icon edited health.pdf
सुचना ७४/७५ 05/30/2018 - 15:49 PDF icon स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ (१२.१०) 2-30 pm Final.pdf