समचार


काेराेना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नकालागी सरकार द्वारा दिइएकाे निर्देशनकाे पालना गराै !!!

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७ को बजेट कार्यक्रम

७७/७८ 09/24/2020 - 15:53 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेट कार्यक्रम.pdf

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/24/2020 - 00:00 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६ को बजेट

७६/७७ 07/04/2019 - 16:14 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६ को बजेट उपाध्यक्ष.pdf

श्रोत तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति २०७६

७६/७७ 07/04/2019 - 16:08 PDF icon श्रोत तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति २०७६.pdf

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६ को नीति

७६/७७ 07/04/2019 - 16:06 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६ को नीति.pdf

छैटौ गाउँसभा २०७६

७६/७७ 07/04/2019 - 16:03 PDF icon छैटौ गाउँसभा २०७६.pdf

गाउँसभा उपस्थिति तथा निर्णय

७६/७७ 07/04/2019 - 15:58 PDF icon गाउँसभा उपस्थिति तथा निर्णय.pdf

गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ संशोधन तेश्रो पटक २०७६

७६/७७ 07/04/2019 - 15:57 PDF icon गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ संशोधन तेश्रो पटक २०७६.pdf

आर्थिक ऐन, २०७४ दोश्रो पटक संशोधन २०७६

७५/७६ 07/04/2019 - 15:55 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७४ दोश्रो पटक संशोधन २०७६.pdf

नीति कार्यक्रम तथा बजेट 2075/76

७५/७६ 08/06/2018 - 17:24 PDF icon तेश्रो गाउँसभा २०७५ .pdf

Pages