समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०-८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तक

८०/८१ 08/31/2023 - 21:29 PDF icon Budget-book-80-81.pdf

आ.व. २०८०-८१ को वार्षिक बजेट विवरण

८०/८१ 08/15/2023 - 12:03 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिका बजेट (८०-८१).pdf

आ.व. २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/28/2023 - 16:49 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७९-८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तक

७९-८० 12/15/2022 - 20:45 PDF icon RED BOOK PRINTING.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९-८०

७९-८० 08/17/2022 - 13:05 PDF icon २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम .pdf

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वार्षिक बजेट

७९-८० 08/17/2022 - 13:02 PDF icon 2079-80 बजेट.pdf

मिक्वाखोला गा.पा. को आ.व. २०७८/०७९ को बजेट विवरण ।

२०७८/०७९ 06/27/2021 - 11:21 PDF icon मिक्वाखोला गा.पा. को आ.व. २०७८/०७९ को बजेट विवरण ।

आ.व. २०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रम ।

२०७८/०७९ 06/27/2021 - 11:19 PDF icon आ.व. २०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रम ।

श्रोत तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको निर्णय २०७८

७७/७८ 06/18/2021 - 15:11 PDF icon श्रोत तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति २०७८

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७ को बजेट कार्यक्रम

७७/७८ 09/24/2020 - 15:53 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेट कार्यक्रम.pdf

Pages