समचार


काेराेना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नकालागी सरकार द्वारा दिइएकाे निर्देशनकाे पालना गराै !!!

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिक्वाखोला गा.पा. को आ.व. २०७८/०७९ को बजेट विवरण ।

२०७८/०७९ 06/27/2021 - 11:21 PDF icon मिक्वाखोला गा.पा. को आ.व. २०७८/०७९ को बजेट विवरण ।

आ.व. २०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रम ।

२०७८/०७९ 06/27/2021 - 11:19 PDF icon आ.व. २०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रम ।

श्रोत तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको निर्णय २०७८

७७/७८ 06/18/2021 - 15:11 PDF icon श्रोत तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति २०७८

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७ को बजेट कार्यक्रम

७७/७८ 09/24/2020 - 15:53 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेट कार्यक्रम.pdf

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/24/2020 - 00:00 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६ को बजेट

७६/७७ 07/04/2019 - 16:14 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६ को बजेट उपाध्यक्ष.pdf

श्रोत तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति २०७६

७६/७७ 07/04/2019 - 16:08 PDF icon श्रोत तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति २०७६.pdf

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६ को नीति

७६/७७ 07/04/2019 - 16:06 PDF icon मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६ को नीति.pdf

छैटौ गाउँसभा २०७६

७६/७७ 07/04/2019 - 16:03 PDF icon छैटौ गाउँसभा २०७६.pdf

गाउँसभा उपस्थिति तथा निर्णय

७६/७७ 07/04/2019 - 15:58 PDF icon गाउँसभा उपस्थिति तथा निर्णय.pdf

Pages