समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना

७९-८० 03/06/2023 - 13:46 PDF icon Motorcycle notice.pdf

आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

७९-८० 02/23/2023 - 16:21 PDF icon आशय पत्र.pdf, PDF icon गरिबी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७.pdf

एम्बूलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

७९-८० 02/10/2023 - 14:48 PDF icon Ambulance.pdf

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

७९-८० 12/23/2022 - 11:55 PDF icon Motor cycle Technical Spec.pdf

शिलबन्दी ठेक्का स्थगित गरिएको सूचना

७९-८० 12/08/2022 - 15:57

बहुउद्देश्यीय Covered Hall को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सूचना

७९-८० 08/03/2022 - 13:47

बोलपत्र आव्हानको सूचना संशोधन गरिएको बारे।

२०७८/०७९ 07/03/2022 - 16:35

भैंसी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

२०७८/०७९ 06/04/2022 - 12:47

बोलपत्र स्वीकृत गरिएको आशयको सूचना

२०७८/०७९ 04/28/2022 - 11:42

हाडिखोला झुलुङ्गेपुल निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान

२०७८/०७९ 04/18/2022 - 11:22

Pages