समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
25% (56 votes)
सन्तुष्ट
25% (56 votes)
ठिकै
12% (28 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
38% (85 votes)
Total votes: 225