समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
23% (45 votes)
सन्तुष्ट
26% (50 votes)
ठिकै
12% (24 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
39% (75 votes)
Total votes: 194