समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
24% (62 votes)
सन्तुष्ट
23% (60 votes)
ठिकै
14% (37 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
38% (99 votes)
Total votes: 258