समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२४

समृद्व नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार"

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२४ भव्यताका साथ मनाऔं

आर्थिक वर्ष: