समचार


काेराेना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नकालागी सरकार द्वारा दिइएकाे निर्देशनकाे पालना गराै !!!

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का अवधी सात दिन थप गरिएको सूचना

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का अवधी सात दिन थप गरिएको सूचना

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का अवधी सात दिन थप गरिएको सूचना

आर्थिक वर्ष: