समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

बिमल कुमार यक्सो

ईमेल: 
yaksho.bimal5@gmail.com
फोन: 
9862660555
Section: 
५ नं. वडा कार्यालय