समचार


काेराेना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नकालागी सरकार द्वारा दिइएकाे निर्देशनकाे पालना गराै !!!

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना

गाउँपालिकाको प्रशासनीक भवन निर्माणको प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: