मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

समाचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
27% (8 votes)
सन्तुष्ट
57% (17 votes)
ठिकै
13% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
3% (1 vote)
Total votes: 30