मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
28% (9 votes)
सन्तुष्ट
53% (17 votes)
ठिकै
13% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
6% (2 votes)
Total votes: 32