मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
25% (9 votes)
सन्तुष्ट
50% (18 votes)
ठिकै
11% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
14% (5 votes)
Total votes: 36