मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
26% (10 votes)
सन्तुष्ट
49% (19 votes)
ठिकै
10% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
15% (6 votes)
Total votes: 39