मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
24% (12 votes)
सन्तुष्ट
43% (22 votes)
ठिकै
14% (7 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
20% (10 votes)
Total votes: 51