मिक्वाखोला गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाइलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

गजेन्द्र थलङ

ईमेल: 
thalang.raja@gmail.com
फोन: 
९७४२६८१२९६