समचार


काेराेना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नकालागी सरकार द्वारा दिइएकाे निर्देशनकाे पालना गराै !!!

स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतका पदहरुको सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको बारे ।

स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतका पदहरुको सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नामावली  प्रकाशन गरिएको बारे ।

आर्थिक वर्ष: